Vivim temps de canvis. Molta gent ja no es conforma que els polítics els demanin el vot cada quatre anys i vol participar, vol una nova manera de fer política, amb participació i transparència.


Movem Santa Maria és una candidatura que vol dur a l'Ajuntament aquesta nova manera de fer, donant oportunitat a tothom per participar, opinar i aportar a la gestió municipal, i que tot el que es fa i es gasta a l'Ajuntament sigui absolutament públic i transparent.


També vivim temps difícils per a la majoria: molta gent s'ha quedat sense feina, d'altra només pot tenir feines precàries i mal pagades, o ha vist com li baixaven el sou. Ens han retallat l'atenció sanitària, l'educació, els serveis socials... Molta gent que ho passa magre.


Movem Santa Maria vol que la primera prioritat de l'Ajuntament sigui que no hi hagi cap persona al poble que passi gana, que no pugui atendre les seves necessitats més bàsiques o que estigui desatesa; un Ajuntament que fomenti i faciliti que la gent del poble pugui tenir feina i guanyar-se la vida..


Movem Santa Maria vol un Ajuntament que defensi els interessos generals de la població i el patrimoni públic per davant de qualsevol interès particular, que defensi i faciliti la qualitat de vida al nostre poble.


Som una candidatura participativa i oberta a la gent, i amb les aportacions de la gent hem redactat aquestes propostes:


Comptes transparents

S'ha de fer una auditoria de la gestió municipal, dels comptes i contractes per conèixer l'estat de comptes, deute, despeses, patrimoni i inversió pública.


Publicarem tot el que ingressa i gasta l'Ajuntament, ben detallat i presentat de manera entenedora, factura a factura. Mantendrem aquesta informació actualitzada a la pàgina web, de tal manera que tothom pugui examinar i conèixer els comptes municipals fins al darrer cèntim, emetre opinions o plantejar propostes i preguntes.


Gastar amb molt de seny i no tudar doblers

Els doblers que maneja l'Ajuntament són de tot el poble, i per això hem de mirar molt prim com se gasten i tenir clares les prioritats. Per exemple, a la via pública és prioritari garantir la seguretat dels nins quan van a escola: eixamplar voreres, peatonitzar, posar vigilància policial o preveure obrir nous carrers per desviar el trànsit, en comptes d'instal·lar escultures i jardineres, o comprar immobles molt per damunt del seu valor de mercat.


Els serveis socials no són caritat, són un dret

El principal repte a què han de respondre els serveis socials és el respecte a la dignitat. Han d'estar dirigits tant a la població en general com a grups específics.


Per a la població en general proposam:


Per a les persones amb dependència;


Integració laboral:


Servei d'acció socieducativa;


Banc d'aliments i productes de primera necessitat


Un mercat profitós per al poble

El mercat tal com està ara causa més molèsties que beneficis al poble. S'ha de replantejar la seva distribució, dimensió i funcionament. S'ha de pujar el preu dels trasts (excepte locals, ecològics, artesans i productors) perquè doni beneficis al poble que compensin les molèsties. Volem un mercat de qualitat més que de quantitat.


Desprivatitzar i recuperar serveis i patrimoni públics

Tenim la voluntat de de municipalitzar la recollida i el reciclatge de fems, actualment gestionats per una empresa privada, de tal manera que es pugui donar feina a gent del poble, que el material reciclable pugui representar un guany econòmic per al poble, i que es pugui baixar el preu de la taxa. Igualment desprivatitzarem totes aquelles contractes i subcontractes que sigui possible.

Recuperarem la recollida de fems a Foravila

Defensarem el patrimoni públic, que és de tot el poble, i molt especialment el que està en perill de privatització (camí de Coanegra) o s'ha vist privatitzat a la pràctica, com l'edifici de s'Escoleta, el camí d'Alaró a Bunyola al seu pas pel Cabàs, o el camí de sa Síquia.


Fomentar l'economia local

Crearem una borsa de feina local, que faciliti la contractació de gent del poble per part de les empreses. En la mesura de les possibilitats, impulsarem el desenvolupament, l'empresa i el comerç local. Potenciarem el turisme sostenible que aglutini els recursos i atractius del poble: naturals, paisatgístics, culturals, patrimonials, gastronòmics...


Un poble segur i acollidor

Encarregarem la redacció d'una nova normativa urbanística que contempli com a mínim:


Mentre no es puguin obrir nous carrers, impulsarem una reforma circulatòria que faciliti la màxima peatonalització i seguretat.


Donarem tanta creu com faci falta a la conselleria corresponent perquè posin semàfors a la carretera. No pot ser que siguem l'únic municipi de la carretera entre Palma i Inca que no hi té semàfors


No renunciam al tren trinxera. També donarem tota la creu que faci falta per aconseguir-ho.


Procurarem aconseguir vigilància policial permanent i efectiva.


Protegir el camp

El camp s'està convertint en una immensa urbanització, en què la terra té valor de solar segons la seva edificabilitat. Els nous edificis en sòl rústic seran només per a l'activitat de la pagesia, això permetrà que el seu valor sigui assequible per a la pagesia, i també comportarà la conservació del paisatge rural, que és un important patrimoni del poble i de tota l'illa.


Un poble saludable i ben atès

La sanitat i els serveis socials són bàsics per a la qualitat de vida, i s'han vist retallats dràsticament. Des de l'Ajuntament treballarem de valent per tenir una sanitat i uns serveis socials dignes i adequats, que incloguin:


Respectar i protegir els animals

Promourem la creació d'una protectora d'animals (no una canera) de gestió pública, on les associacions procurin el benestar de l'animal i sense sacrificar-ne


Crearem un parc caní, amb el corresponent pipi-can


Establirem un programa i seguiment d'esterilització de colònies felines


Procurarem protecció als animals contra el maltractament, abandonament, enverinament i mal acondicionament de l'espai a ca seva.


Impedirem la venda d'animals en el mercat per part de particulars. Vigilarem l'acondicionament dels animals per a la venda al mercat. Els dies de fira i exposició, instal·larem els animals a un lloc tranquil i sense molèsties.


Sancionarem els abandonaments, la no recollida d'excrements, o dur cans amollats.


Promourem campanyes de sensibilització als centres escolars sobre el respecte i la protecció dels animals